Ioan Sebastian Brumă

Ioan Sebastian Brumă's picture
Titlu Stiintific: 
Cercetător Științific III
Academia Română, Filiala Iaşi
Institutul de Cercetări Economice şi Sociale "Gh.Zane"
Colectivul de Economie Rurală
Domenii de interes: 
Structuri agricole instituţionale şi de producţie
Dezvoltarea agriculturii durabile, conservarea mediului şi a biodiversităţii
Economie rurală non-agricolă
Dezvoltare rurală sustenabilă
Agricultură ecologică
Fond funciar
Lanțuri logistice scurte de aprovizionare
Atitudinea consumatorilor față de produse agroalimentare

Afiliere și contribuții
Colectivul de Economie Rurală din cadrul ICES „Gh. Zane”, al Academiei Române, Filiala Iași
Membru fondator, editor, coordonator proiecte și coordonator de cercetare în domeniul agricultură, dezvoltare rurală, securitate alimentară şi protecţia mediului în cadrul Rural Development Research Platform
Membru titular în Consorţiul Regional de Inovare, ADR Nord-Est
Contributor în calitate de cercetător științific, prin RDRP, al platformei Family Farming Knowledge Platform (FFKP), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Social Media
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Ioan-Bruma
GoogleScholar
Cont personal FaceBook Bruma Sebastian
Administrator Grup FaceBook Regiunea de Dezvoltare Nord-Est
Administrator Grup FaceBook Targuri si Manifestari Taranesti
Administrator Pagină FaceBook Rural Development Research Platform
Administrator Pagină FaceBook Academia Romana Filiala Iasi
Administrator Pagină FaceBook Institutul de Cercetări Economice si Sociale Gh. Zane

Brumă Ioan Sebastian, absolvent al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de Agricultură, promoţia 2003 a obţinut diploma de doctor în Agronomie în anul 2012, în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, pe baza lucrării cu titlul „Cercetări privind economia producţiei de legume ecologice în exploataţiile agricole individuale din bazinele legumicole din Moldova”. Din anul 2004 este cercetător ştiinţific în cadrul Academiei Române, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Colectivul de Economie Rurală. În perioada mai 2014 – septembrie 2015 a beneficiat de bursă post doctorală în cadrul proiectului Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc) POSDRU/159/1.5/S/133675, beneficiar Academia Română, Filiala Iaşi. Proiectul propriu de cercetare a fost intitulat „Agricultura ecologică în ţările emergente din Uniunea Europeană. Evaluări şi tendinţe”. În cei peste zece ani de activitate de cercetare, dr. ing. Brumă Ioan Sebastian a participat la numeroase sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale, a publicat un număr de peste 60 articole ştiinţifice, precum şi două volume de autor, „Tehnologii ecologice pentru producţia vegetală şi creşterea animalelor” şi „Economia producţiei de legume ecologice în Moldova. Cercetare tematică” sub egida editurii „Terra Nostra”, Iaşi.