pamant

PUNCTUL DE VEDERE AL ACADEMIEI ROMÂNE PRIVIND VÂNZAREA TERENURILOR AGRICOLE

Academia Română îşi exprimă îngrijorarea profundă faţă de nesiguranţa şi dezordinea care se manifestă de peste două decenii în domeniul proprietăţi funciare din România. Această situaţie a fost generată în principal de reglementările legislative succesive şi interpretabile privind refacerea drepturilor de proprietate şi respectiv de valurile de revendicări referitoare la diverse retrocedări, în condiţiile lipsei cadastrului funciar.