Despre noi

Rural Development Research Platform (RDRP) reprezintă prima platformă digitală de cercetare în economia rurală din România. Aceasta a fost realizată cu ocazia sărbătoririi a 150 de ani de la înființarea Academiei Române și este concepută ca un instrument de suport academic și științific pentru dezvoltarea economiei spațiului rural.

RDRP a fost dezvoltată în cadrul unui proiect științific intern al Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, al Academiei Române, Filiala Iași, printr-o colaborare dintre Colectivul de Economie Rurală și Departamentul pentru Tehnologii Digitale Discursive.

Membrii fondatori sunt: Ioan Sebastian Brumă, Lucian Tanasă și Codrin Dinu Vasiliu.

Ca tehnologie digitală de tip suport pentru cercetarea științifică, RDRP își propune următoarele obiective:
- dezvoltarea managementului și marketingului cercetării științifice academice, ca suport real pentru transferul de cunoaștere dinspre mediul academic spre economia spațiului rural
- promovarea imaginii Academiei Române în calitatea acesteia de actor important pentru dezvoltarea economiei, prin extinderea gradului de implicare a cercetării academice în comunitățile rurale
- dezvoltarea aplicațiilor digitale pentru culegerea, stocare, interpretarea și distribuirea informațiilor științifice cu impact economic ridicat
- implementarea aplicațiilor de centralizare a informațiilor științifice puse la dispoziție de marile baze de date internaționale, ca sprijin pentru activitatea de cercetare
- dezvoltarea parteneriatelor cu administrația publică, organizațiile neguvernamentale, mediul de afaceri pentru formularea de politici, strategii și acțiuni concrete în sprijinul dezvoltării spațiului rural

Rural Development Research Platform este structurată astfel:

1. Componenta de cercetare științifică exploratorie

Activitatea de cercetare ştiinţifică urmărește fundamentarea principiilor, modalităţilor şi direcţiilor de dezvoltare rurală, fiind concretizată în cercetări fundamentale și empirice privind spaţiul rural românesc, materializate prin monografii, cercetări istorice și istoriografice, studii comparative, prospecţiuni şi previziuni rurale, prognoze şi strategii, cercetări complexe interdisciplinare etc.

În acest sens, principalele domenii de interes sunt:
- Structuri agricole instituţionale şi de producţie;
- Dezvoltarea agriculturii durabile, conservarea mediului şi a biodiversităţii;
- Agroturismul;
- Lanțurile scurte de aprovizionare;
- Dezvoltare rurală sustenabilă;
- Sociologia rurală;
- Activitățile neagricole din spațiul rural;
- Marketingul și dezvoltarea de brand;
- Dezvoltarea tehnologiilor digitale ca suport pentru spațiul rural;
- Valorificare patrimoniului cultural rural.

2. Componenta de formare și informare

Aceasta componentă urmărește creșterea gradului de informare cu privire la economia rurală în rândul comunității academice și universitare, autorităților publice centrale și locale, a structurilor de tip ONG, a consumatorilor, producătorilor și comercianților.

Platforma va pune la dispoziția utilizatorilor o interfață pentru acces la următoarele tipuri de resurse informative:
- reviste științifice internaționale,
- baze de date de interes specific,
- manifestări științifice,
- știri și evenimente,
- materiale educaționale,
- oportunități de finanțare
- și, nu în ultimul rând, rezultatele cercetărilor efectuate.

Acest proiect nu are surse de finanțare externă, nu este angajat politic și toate rezultatele cercetării au un caracter public deschis.